Nordisk mytologi i fokus på kvinnofrukost

Sjöbo församling ordnar åter en kvinnofrukost – denna gång med nordisk mytologi i centrum.