Omflyttningar klara inför skolstarten: ”Trångt i många år”

När skolorna startar igen om en dryg vecka får Sandbäcksskolan fler elever än förra läsåret, och Emanuelskolan färre. På Sandbäcksskolan har man skapat nya klassrum genom att bland annat flytta personalrummet.