Överraskande fynd kan ge ny kunskap om 1100-talskloster

Spår av den gamla klosterkyrkan från 1100-talet har hittats vid undersökning av marken vid Övedskloster. Det finns inte mycket dokumenterat om det ursprungliga klostret. Nu förefaller det som om kyrkan legat längre söderut än vad man tidigare trott.
Foto: Tomaz Jönsson