Politikerna tycker att de gamla husen kan rivas

Enligt förhandsbeskedet får de sedan länge tomma fastigheterna på Lilla Norregatan rivas. Politikerna ställer sig positiva till förslaget med nybygge av flerfamiljshus.
Foto: Britt Risberg