Småskaligt och enkelt när tredje generationen för familjeföretaget vidare

Adressetiketter, företagsetiketter och innehållsetiketter har tryckts på Neldikett i mer än femtio år. Nu har en tredje generation, syskonen Emma och Ludvig Neldemark bestämt sig för att driva familjeföretaget vidare.
Foto: Sprisse Nilsson