Socialdemokraterna vill utreda om det ska byggas fängelse i Sjöbo

Socialdemokraterna vill utreda möjligheterna att få ett fängelse till Sjöbo för att skapa fler arbetstillfällen. Men förslaget stoppas redan med en gång av en majoritet av partierna.
Foto: Mats Holmertz