Stor mässa ska locka 10 000 besökare till slott

Övedskloster tar över en stor jakt- och friluftsmässa. De hoppas på 10 000 besökare vid premiären som dock får vänta lite längre än först tänkt.
Foto: Malin Palm