Utsläppet i bäcken blir ärende för polisen

Ärendet med utsläppet i Grimstoftabäcken har nu lämnats över till polis. Saneringen pågår fortfarande nästan en månad efter olyckan. Däremot verkar inte föroreningarna spridit sig så långt.
Foto: Matz Jönsson