Aktivt nätverk för både kropp och själ

De är två unga kvinnliga företagare med fokus på så väl fysisk som mental hälsa. Deras gemensamma satsning Hälsa i helhet fick nyligen 20 000 från Sparbanksmiljonen.
Foto: Mark Hanlon