Alm betalade ordförande 1 000 kronor i timmen

Utan att vara berättigad till det beslutade Magnus Alm (S), kommunstyrelsens dåvarande ordförande, att ge Skurupshems nya styrelseordförande Staffan Andersson (S) ett arvode på 1 000 kronor i timmen. Avtalet strider mot gällande regler och kommer nu att ses över.