Arkeologiska fynd leder till vidare undersökning

Nybygge innebär arkeologisk utredning. Och i fallet Öresjö 1:51, där Rydsgårds nya skola ska ligga har man nu funnit en del arkeologiska fynd. I vår väntar vidare undersökning av området.