Byalaget tar över ansvaret för fotbollsplanen

Ett återuppstått byalag, unga familjer som flyttat till byn och viljan att skapa en stark gemenskap har gjort att engagerade bybor nu tagit över ansvaret för fotbollsplanen mitt i Lindby.
Foto: Annika Thunell