Campingplats får godkänt av miljöinspektionen

En rutinkontroll av miljöförhållandena på Bingsmarkens camping som kommunen har genomfört visar förhållandevis goda resultat.