”Det fanns ingen anledning att överlåta beslutet till politikerna”

Jesús Alcalá ifrågasätter starkt beslutet att polisanmäla 17 ensamkommande för grovt bidragsbrott. Nu JO-anmäler han såväl politiker som tjänstemän i Skurups kommun.
– Det här strider mot lagen och flera internationella konventioner.