Fastighetsägare ger upp om källarlägenheter

Ärendet avseende olovliga lägenheter i källarplan på fastigheterna Bjurling 14 och 3 på gågatan avslutas nu. Kommunen gör inget ingripande, eftersom fastighetsägaren Dan Persson meddelat att han avbryter ombyggnaden.