För dyrt med gratis buss för pensionärer

Med hänvisning till den dåliga ekonomin avslog fullmäktiges ledamöter vid senaste mötet medborgarförslaget om gratis kollektivtrafik för pensionärer.