Förvaltningsrätten river inte hyresuppsägning

Förvaltningsrätten slår fast att kommunstyrelsens beslut är fattat i enlighet med kommunallagen, och avslår därför familjens överklagande om uppsägning av hyreskontrakt.