Ingen sommarstiltje att tala om på Kristallen.

För seniorer i kommunen finns det ett digert aktivitetsprogram året runt. Men till skillnad från många verksamheter märks det knappast någon sommarstiltje bland aktiviteterna.
Foto: Mark Hanlon