Kommun backar om retroaktiv ekonomisk ändring

Kommunen ändrade de ekonomiska förutsättningarna för den fristående förskolan retroaktivt. Förskolan valde då att överklaga skol- och utbildningsförvaltningens beslut samt kritiserar dem för bristande kommunikation.