Kommunen JO-anmäls för slöjförbud

Vid det senaste fullmäktigemötet i Skurup röstades en SD-motion om slöjförbud igenom, med stöd av Moderaternas och Skurupspartiet. Nu JO-anmäls Skurups kommun för beslutet.