Kommunfullmäktiges nästa möte ställs in

Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Helen Nilsson (C) har tillsammans med presidiet tagit beslut om att ställa in kommande fullmäktigemöte. Alla partier var dock inte eniga.