Kulturchefen lämnar Skurup efter ett halvår

En längtan efter att återgå till LSS-verksamheten, men också ett beslut påverkat av de intensiva neddragningarna inom kommunen. Så förklarar Patrick Kronvall det faktum att han efter bara ett halvårs tid väljer att lämna tjänsten som kultur- och fritidschef i Skurup.