Manifestationen påverkar inte politikers inställning

Måndagens stora manifestation mot beslutet att försöka förbjuda elever och personal i Skurups skolor att bära hijab, slöja påverkar inte det vidare arbetet med integrationsplanen. Det anser kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).
Foto: Sprisse Nilsson