Med elevskåp från Macklean ska säkerheten lyftas

Ingen som hänger på Gummifabriken är över 20 år, och endast en liten del av besökarna är över 15 år. Det menar verksamhetschef Tobias Embretsen.
– Är de lite äldre frågar vi alltid om ålder och ber om leg. Tryggheten för de som kommer hit är viktig för oss.