Ny renhållningstaxa införs nästa år

Kommunstyrelsen föreslår att taxan för matavfall sänks från och med den 1 januari 2020. Samtidigt höjs dock avgiften för såväl restavfall som slamtömning. Förhoppningen är att fler ska slänga avfall på rätt ställen, och att verksamheten ska kunna bära sina egna kostnader trots nya avgifter från Sysav.
Foto: Karin Samuelsson