Olagliga reklamskyltar har anmälts

Fyra stora reklamskyltar längs E65:an i höjd med Svaneholm saknar tillstånd och har anmälts av förbipasserande. Nu måste Skurupsföretagarna bakom skyltarna söka tillstånd, annars tas de ner.
Foto: Katarina Melvinger