Problem med fukt på skola ska åtgärdas

Vid ett rutinbesök på Mölleskolan i Skivarp kunde kommunens miljöinspektör konstatera problem med såväl fukt som dålig ventilation.
– Det här är nytt för oss, säger Jane Bergman på Skurups kommunala, som dock lovar se över behovet av åtgärder.
Foto: Matz Jönsson