Rörelse och gemenskap ska sätta fart på byns seniorer

Mathilde Arfwedson vill få Skivarps seniorer att röra på sig mer. Rickard Thulin Nilsson i Skivarps GIF ser gärna att klubbens fina idrottshall används flitigare. Tillsammans hoppas de på att en ny gympagrupp ska sätta fart på byborna.
Foto: Annika Thunell