Torgets ansiktslyftning skjuts på framtiden

Peter Dahl och Per Andersson ser gärna en snar renovering av Stortorget. Det finns tankar på en förlängd gågata, fasta platser för torghandel och till och med en amfiteater. Men när eller om det kan bli verklighet vill de låta vara osagt.
Foto: Torun Bortz