Trångt i samband med vägarbete

Kyrkogårdsgatan kommer delvis att stängas av i samband med arbetet i höjd med Folkhögskolan under den kommande veckan meddelar Skurups kommun.