Bergsstaten: Även tillstånd för att leta mineraler i Fågeltofta

I måndags fattade Bergsstaten beslut om att bevilja Scandivanadium Ltd undersökningstillstånd för området Fågeltofta 1. Därmed är det det andra tillståndet i Tomelilla och det tredje på Österlen.
Foto: Mattias Johansson