Bergstaten inte nöjd med Scandivanadiums svar

Efter den förändrade arbetsplanen vid provborrningarna i Lyby begärde Bergsstaten en förklaring från Scandivanadium. Men kompletteringarna som bolaget skickade in räcker inte. Nu har myndigheten krävt ett förtydligande.
Foto: Stina Zinsmeister