Byggföretag vill bygga hyresrätter på gamla Järnia-fastigheten

Byggföretaget Hassel har köpt Järnias gamla fastighet mitt emot Svärdet. Nu hoppas man på en ändring i detaljplanen, förhoppningen är att få bygga fyra våningar men än är allt i projekteringsstadiet.
Foto: Jenni Dahlgren