Bygglovschef har inga kommentarer

Bygglovschef Ingrid Järnefelt vill inte uttala sig angående den senaste anmälan till JO. En anmälan där hon och byggnadsnämnden anmälts för sin hantering av ett bygglovsärende.
Foto: YA