Bygglovsprocessen: Allmänhetens synpunkter viktiga

Kommunens revisorer har granskat bygglovsprocessen och man ger både ris och ros. Bland annat tycker man att delegationsordningen är ineffektiv och att det finns anledning att säkerställa att bygglovsenheten tar hänsyn till allmänhetens åsikter.
Foto: Mark Hanlon