Byggnadsnämnd och bygglovschef anmälda till JO

Byggnadsnämnden och Tomelilla bygglovschef har anmälts av en privatperson till Justitieombudsmannen, JO. Enligt anmälan ska bygglovschef Ingrid Järnefeldt ha missbrukat sin tjänsteställning och byggnadsnämnden brustit i sin styrning.
Foto: Sprisse Nilsson