Byggnadsnämnden vill veta mer innan disponentvillan rivs

På byggnadsnämndens senaste möte var den nedbrunna disponentvillan på Scanområdet uppe som ett ärende. Tanken var att man skulle fatta beslut om att meddela rivningstillstånd, men efter ett förslag från vice ordförande Bertil Fredlund (M) skickades ärendet tillbaka för en vända till.
Foto: Malin Palm