DDT i jorden på kommunal mark

På ett av kommunen ägt obebyggt område i gamla äppelodlingen i Tryde finns på flera håll så pass höga halter av insektsgiftet DDT att gränsvärdet för så kallad känslig markanvändning överskrids. Det framgår av ett yttrande från miljöförbundet till kommunens planavdelning.
Foto: Ulrika Wangel