Dialog om trygghet under fredagen

Under fredagen den 29 november kommer kommunpolis Anna Hagenkötter samt kommunrepresentanter att befinna sig på tre olika platser i centrum för att lyssna till medborgarnas synpunkter gällande bland annat tryggheten i Tomelilla.
Foto: Sprisse Nilsson