Emma kastades av när bilförare tvärnitade intill hästen

När Emma Skärheden var ute och red på sin häst höll det att gå riktigt illa. Bilen tvärnitade precis intill henne och hälsten blev så rädd att Emma kastades av. Nu har hon skrivit till kommunen om behovet av hastighetsbegränsande åtgärder.