Fjäderfätillstånd överklagas av äggproducent

En ny fjäderfäanläggning som länsstyrelsen sagt ja till kan – genom risken för smitta vid allvarliga sjukdomar – utgöra ett hot mot den befintliga äggproduktionen på en gård i närheten. Det anser äggproducenten som nu överklagar länsstyrelsens beslut.
Foto: Lina Watanen