Förslag: Hissa Pride-flaggan en gång i månaden

Ett tuffare samtalsklimat och allt mindre respekt för allas lika värde. Det är argumenten bakom att Socialdemokraterna nu för fram två motioner - en om införande av en återkommande mångfaldsvecka och en om att kommunen bör hissa Pride-flaggan en gång i månaden.
Foto: Torun Bortz