Försörjningsstöd och missbruk utmaningar för framtiden

Förra året kostade kommunens HVB- och familjehemsplaceringar 12,2 miljoner kronor. I år uppgår de till 14,5 miljoner för samma period januari till och med oktober.
Enligt familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) är även behandling av missbrukare, vid sidan om försörjningsstödet, en av nämndens utmaningar för nästa år.
Foto: Mark Hanlon