Fritid, skola och arbete – viktigast för S

Fritid, skola och arbete – det är de tre områden som Socialdemokraterna i Tomelilla lägger allra mest tonvikt vid inför valet till kommunfullmäktige i höst.
Foto: Ulrika Wangel