Hård mineraljaktsdebatt i riksmedia

På senare tid har debatten om mineraljakten på Österlen utspelats även i riksmedia – exempelvis i Svenska Dagbladet där ledarskribenten Lydia Wålsten lyfte fram skåningars rädsla för gruvor och svensk miljölagstiftning som hinder för att Sverige ”utvecklar rollen som världens urberg”. Men det kom mothugg från flera håll.
Foto: Anette Sjöstrand