Hasse & Tagemuseet får 100 000 av Crafoordska stiftelsen

Hasse & Tagemuseets vänner har blivit beviljade ett bidrag på 100 000 kronor från Crafoordska stiftelsen. Medel som bland annat ska gå till en separatutställning.
Foto: Mark Hanlon