Henrik Ekblom Ystén: När mörkret påminner en om ålderns höst

I går tände vi det första ljuset och snart lär det lysa i vart och vartannat fönster. Men jag måste - tydligen - tala om mörkret.