Inget avtal för mark som Bo Ohlsson vill använda

Boende i Norreplansområdet är som YA berättat kritiska till detaljplaneförslaget som innebär att de kan få en trafik- och lastzon med höga byggnader eller murar tätt inpå sig. Även bland ledande politiker finns frågor kring förslaget – och något avtal om den kommunägda marken verkar inte finnas.