JO-anmälan: Byggnadsnämnden skickade foto på "fel” hus till länsstyrelsen

Enligt en fastighetsägare, som överklagat sitt åtgärdsföreläggande till länsstyrelsen, har byggnadsnämnden i Tomelilla skickat in handlingar som inte stämmer med verkligheten. Nu ligger även det på JO:s bord.
Foto: Mark Hanlon