Klagomål på gatusopning i Smedstorp

En kommuninvånare har skickat in ett klagomål till kommunen över gatusopningen i Smedstorp.
Foto: YA